Om oss

Bakom kulisserna på SvenUhlås

Referenser

Jag blev påverkad av entusiastisk och kunnig kursledare (trots att han var mas!). Jag hade nytta av att innan kursen ha läst lite om metoden på naturbruks hemsida. Jag blev överraskad av att det skiljer en del på synsätten i olika kontinuitetsmetoder. Kanske blir det lite för komprimerat med bara en dag.

Mats Staf
Timmerknuten: Skogs- och Timmerarbeten

Jag blev påverkad av Svens positiva och glada attityd. Jag hade nytta av den genomtänkta metoden. Jag blev överraskad av möjligheterna till ekonomiskt utbyte.

Ulf Tyrefors
Skogsägare

Bra input för att utveckla skötseln av våra kommunala skogar. Jag blev överraskad av att man jobbar sig igenom en hel del vetenskapliga grafiker innan man börjar att välja träd. Positivt!

Jochen Schreiber
Landskapsekolog - Sigtuna kommun

Jag hade nytta av enkla och tydliga hjälpregler. Oerhört vänligt och pedagogiskt presenterat.

Catarina Ceder
Skogsägare

Tidigare verksamheter